Przypadek małego generatora w społeczności

August 9, 2022
najnowsza sprawa firmy na temat Przypadek małego generatora w społeczności

Szczegółowy opis.
Generator to urządzenie mechaniczne, które zamienia inne formy energii na energię elektryczną.Jest napędzany przez turbinę wodną, ​​turbinę parową, silnik wysokoprężny lub inną maszynę energetyczną, która zamienia energię generowaną przez przepływ wody, przepływ powietrza, spalanie paliwa lub rozszczepienie atomów na energię mechaniczną do generatora, która jest następnie przekształcana w energię elektryczną.

Generatory mają szerokie zastosowanie w produkcji przemysłowej i rolniczej, obronie narodowej, nauce i technologii oraz życiu codziennym.Istnieje wiele form generatorów, ale ich zasady działania opierają się na prawie indukcji elektromagnetycznej i prawie siły elektromagnetycznej.Dlatego ogólną zasadą jego budowy jest: użycie odpowiednich materiałów magnetycznych i przewodzących do utworzenia obwodu magnetycznego i obwodu do wzajemnej indukcji elektromagnetycznej, w celu wygenerowania mocy elektromagnetycznej dla osiągnięcia celu konwersji energii.

Główna struktura

Generatory zwykle składają się ze stojana, wirnika, pokryw końcowych i łożysk.

Stojan składa się z rdzenia stojana, uzwojeń drutu, gniazda i innych elementów konstrukcyjnych, które utrzymują te części na miejscu.

Wirnik składa się z uzwojenia rdzenia wirnika (lub bieguna i dławika), pierścienia ochronnego, pierścienia środkowego, pierścienia ślizgowego, wentylatora i wału.

Stojan i wirnik generatora są połączone i zamontowane za pomocą łożysk i pokryw końcowych, dzięki czemu wirnik może obracać się w stojanie i wykonywać ruch cięcia linii magnetycznych siły, generując w ten sposób indukowany potencjał, który jest prowadzony przez zaciski i podłączony w obwodzie, a następnie generowany jest prąd.